06-28 44 28 00 henk@dehaanbouwadvies.nl

Directievoering bij de bouw

Het is voor de opdrachtgever vaak niet mogelijk om de bouw van een project van stap tot stap te volgen. Soms is de afstand tot het bouwproject te groot of ontbreekt eenvoudigweg de tijd om de bouw te volgen op een manier zoals u dat zou willen. De Haan Bouwadvies neemt deze rol graag van u over. Juist vanwege de technische expertise zijn wij in staat om de bouwprocedure goed te volgen en – indien noodzakelijk – in te grijpen. Daarbij worden onder andere uitvoeringstekeningen gecontroleerd aan de hand van het bestek en de bestektekening. Ook wordt toezicht gehouden bij de bouw. Daarnaast kunt u eventueel ook denken aan het voeren van de bouwadministratie, het bewaken van de informatie, de communicatie tussen de bouwer en de opdrachtgever, het signaleren van afwijkingen en het voeren van besprekingen. Doorgaans vragen deze werkzaamheden veel tijd en De Haan Bouwadvies is dan een goede intermediair.