06-28 44 28 00 henk@dehaanbouwadvies.nl

Een onderhoudsplan voor járen

Natuurlijk wilt u na de oplevering zo lang mogelijk van uw bouwproject genieten. Daarom is een onderhoudsplan voor de komende jaren van groot (en onmisbaar) belang. De Haan Bouwadvies maakt meerjaren onderhoudsprognose en bijbehorende begroting van de kosten. Ook adviseren wij bij het opstellen van een beheersplan. Dat vertaalt zich bijvoorbeeld – heel concreet en inzichtelijk – in een praktisch uitvoeringsplan. Daarmee is het in één oogopslag duidelijk in welk jaar u voor welke kosten komt te staan.

Onroerend goed is – maar dat zal geen verrassing zijn – een kostbaar bezit. Aan een gebouw worden veel eisen gesteld: functionele eisen, financieel-economische eisen, wettelijke eisen en welzijnseisen. Al deze prestatie-eisen hebben direct of indirect (op de korte of de wat langere termijn) te maken met onderhoud. En onderhoud kost geld. Natuurlijk wil niemand meer uitgeven dan strikt noodzakelijk is. Hiervoor is een afweging tussen kosten en het gewenste onderhoudsniveau nodig. Helaas (en beslist ten onrechte) wordt onderhoud vaak beschouwd als een sluitpost op de begroting. In de praktijk komt het er dan vaak op neer, dat adhoc opknapwerk moet worden gedaan en dan blijkt goedkoop vaak duurkoop.

Onderhoud richt zich op het corrigeren van kwaliteits- en prestatieverliezen. De oorzaken zijn vooral ongewenste veroudering en slijtage. Een beheersplan is een overzicht van beleidskeuzes ten aanzien van onder andere het beheer en het onderhoud. Dit vormt ook de basis voor het onderhoudsplan en de meerjarenbegroting. Een onderhoudsplan start met een gedegen inspectie. De kosten voor het onderhoud worden begroot voor een langere periode. Eenvoudig gezegd geeft de meerjaren onderhoudsprognose aan wanneer wat en waar moet gebeuren en – niet minder belangrijk – wat het kost.