06-28 44 28 00 henk@dehaanbouwadvies.nl

Voordat de bouw begint…

Onze projectmanager is uw vaste aanspreekpunt: van initiatieffase tot en met de oplevering. Dat geeft vertrouwen en biedt u de zekerheid, dat u met één contactpersoon heeft te maken, die het project door-en-door kent. De meerwaarde van onze projectmanager is onder andere merkbaar door zijn kennis van de geldende wet- en regelgeving (ook die op lokaal niveau), de bouwvoorschriften, complexe installaties. Hij helpt u ongewenste verrassingen en extra kosten te voorkómen.
De projectorganisatie moet tegelijkertijd helder en doorzichtig zijn. Samen met u wordt – indien noodzakelijk – besproken welke interne en externe specialisten deel van de organisatie gaan uitmaken.Ieder bouwwerk – hoe klein of groot het ook is – is gebaat bij een goed fundament. Met andere woorden: een goede voorbereiding is het halve werk! Bij de bouwvoorbereiding gaat het bijvoorbeeld om het samenstellen van programma’s van eisen, het advies met betrekking tot en/of de selectie van bouwpartners, het advies met betrekking tot en/of de selectie van de ontwerper(s), de planpresentatie, de samenstelling van het STABU-bestek, het bouwkundig tekenwerk, de calculatie van de kosten en de aanbesteding van het project. Anders geformuleerd: alle belangrijke facetten die te maken hebben met de planvoorbereiding zijn bij De Haan Bouwadvies in goede handen.